FARMASI BH DOO

(opći uslovi poslovanja, prometa proizvoda te uslovi članstva i kupovine proizvoda)

1. Članovi društva (u daljem tekstu: član) će imati pravo da kupuju FARMASI proizvode po specijalnim popustima u odnosu na cijene iz kataloga FARMASI BH DOO (u daljem tekstu FARMASI). Nivo popusta i cijene iz FARMASI kataloga koji će važiti za narudžbu nekog člana su oni koje je izdao FARMASI i koji su na snazi na dan plasiranja narudžbe.

2. FARMASI može, s vremena na vrijeme, da po ličnom nahođenju izmijeni nivoe specijalnih popusta za članove i cijene iz FARMASI kataloga kao i bilo koji iznos koji se plaća za isporuku narudžbe. Članovi će biti blagovremeno obaviješteni o takvim izmjenama.

3. FARMASI će prihvatiti narudžbe za proizvode samo ukoliko dostižu ili prelaze minimalnu vrijednost narudžbe u visini od 30KM i/ili kako je FARMASI blagovremeno obavijestio članove.

4. Ukoliko član želi da vrati ili zamijeni neki proizvod koji je naručio od firme FARMASI, u skladu sa uslovima garancije, popunjava obrazac predviđen za reklamacije, nakon čega će FARMASI ili vratiti članu novac po cijeni koju je platio za taj proizvod ili će ga zamijeniti drugim. Međutim, član prvo mora vratiti taj proizvod u originalnom pakovanju (neoštećen i nekorišten) u roku od 15 dana od datuma isporuke a modne dodatke u roku od 7 dana od datuma isporuke.

5. Član je dužan da plati za svaku narudžbu i bilo koje troškove isporuke: u banci koju na fakturi naznači FARMASI, transferom na bankovni račun firme, direktno na blagajni fi rme FARMASI ili pouzećem dostavljaču. Plaćanje se mora izvršiti najkasnije po preuzimanju isporuke predmetnih proizvoda.

6. Svakom FARMASI članu strogo je zabranjeno da se predstavlja kao uposlenik ili kao predstavnik firme FARMASI kao i da ugovara ili da tvrdi da je ovlašten da ugovara obaveze firme. Član nije ovlašten da preuzima bilo kakvu obavezu na ime firme FARMASI.

7. Podrazumijeva se da svaki član kupuje proizvode kao krajnju potrošnju, za ličnu ili porodičnu upotrebu ili kao poklon, a ni u kakvom slučaju za njihovu preprodaju. Ukoliko neki član želi da se bavi bilo kojim oblikom poslovanja ili trgovine potrebno je da preuzme sve neophodne korake nakon usaglašavanja sa relevatnim ili drugim zakonskim odredbama BiH.

8. FARMASI članstvo je nasljedno i član ga može prenijeti na člana svoje uže porodice ukoliko, iz opravdanih razloga, član nije u mogućnosti da ispunjava uslove svoga članstva.

9. FARMASI članstvo otvoreno je isključivo za punoljetne osobe koje imaju mjesto prebivališta u BiH.

10. Svaki član daje svoj pristanak da FARMASI prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, ime jednog roditelja, prezime, adresu stanovanja i e-mail adresu, broj lične karte ili broj pasoša, broj telefona i sl. kontakt podatke). Lične podatke člana firma će koristiti radi: dostave proizvoda i dospjelih potraživanja, da obavijesti članove o novim proizvodima i ponudama za koje firma FARMASI misli da bi član mogao biti zainteresiran ili iz bilo kojih drugih marketinških i informativnih razloga za koje firma FARMASI misli da bi članove mogli interesirati.

11. FARMASI će preduzeti odgovarajuće pravne, organizacijske i tehničke mjere zaštite podataka o ličnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima o privatnosti, povjerljivosti i sigurnosti ličnih podataka.

Pročitao/la i saglasan/na sam da FARMASI može koristiti i obrađivati moje podatke, kao što je navedeno u članu 10.

FARMASI BH DOO može, po sopstvenom nahođenju, u bilo koje vrijeme izmijeniti ove uslove članstva i kupovine proizvoda. Članovi će biti obaviješteni o takvim izmjenama blagovremeno.

 

FARMASI 2023 - sva prava pridržana
DESIGNER